Drijfveren en verwachtingen van citizen scientists - Een selectie van quotes
Jeroen Devilee
RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu