Het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid organiseerde op 15 juni 2017 een themabijeenkomst over Maatschappelijke dialoog.

Bij ambtenaren en andere professionals leven veel vragen over status, impact en structuur van de dialoog. Aan de hand van praktijkervaringen spraken burger, ambtenaren en professionals van diverse disciplines met elkaar over de rol van een maatschappelijke dialoog bij vraagstukken rondom veehouderij en humane gezondheid.

In onze samenleving wordt steeds meer betekenis toegedacht aan de maatschappelijke dialoog als instrument om gezamenlijk tot een oplossing  te komen. In de veehouderij is deze betekenis niet minder, in Brabant is de dialoog zelfs een verplicht onderdeel van de vergunningverlening. Daarom ontwikkelde het Kennisplatform in 2016 een kennisbericht Maatschappelijke dialoog.