Om op vragen over veehouderij en de gezondheid van mensen een goed antwoord te kunnen geven, is het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid opgericht. 

VGO

Een radioloog bekijkt een rontgenfoto van longen

Grootschalig onderzoek naar de gezondheid van omwonenden bij veehouderijen.

Q-koorts

Geiten

Q-koorts is een infectieziekte die van dieren op mensen kan overgaan (zoönose)

Pluimvee

kippen

Risico’s voor mensen die in de buurt van een biologisch of een regulier pluimveehouderij wonen

Geiten

Risico’s voor mensen die in de buurt van een geitenhouderij wonen

Actueel

Meer nieuws