Het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid bundelt, duidt en ontsluit bestaande kennis over het onderwerp veehouderij en humane gezondheid. Dat doen we in kennisberichten, op onze website, tijdens bijeenkomsten en via nieuwsbrieven.

Het kennisplatform wil professionals, die dagelijks bezig zijn met beleid en de uitvoering van lokale en regionale veehouderij-ontwikkelingen, beter in staat stellen antwoord te geven op vragen en zorgen van lokale en regionale overheden, burgers en bedrijven. Via de link in de rechterkolom op deze pagina kunt u uzelf abonneren op de nieuwsbrieven.