Op 14 oktober 2016 organiseerde het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid haar jaarlijkse symposium. Dit jaar was het thema 'Van kennis naar toepassing in de praktijk: samen aan de slag!'

Het symposium werd gehouden in de Brabanthallen in 's-Hertogenbosch. Meer dan 250 mensen voerden op vrijdag 14 oktober een levendige discussie over de relatie tussen gezondheid en de intensieve veehouderij in Nederland. In de toepasselijke setting van de aloude Brabantse veemarkthallen hield het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid haar tweede jaarsymposium. Met een rijk palet van open dialogen tussen boeren, burgers en overheid probeerde het Kennisplatform oplossingsrichtingen voor de intensieve veehouderij te verkennen. In een land waar mens en dier zeer dicht op elkaar wonen en de kans op gezondheidsschade evident is, lijkt het onontkoombaar om de veehouderij nog meer als een sector te beschouwen die aan emissie-eisen moet voldoen. De parallel met autoverkeer blijkt een tot de verbeelding sprekende metafoor. 'Er moet een APK komen voor stalsystemen; de oldtimers moeten van de weg.'