Publicatie: vrijdag 8 juli 2016

Symposium 14 oktober 2016 ‘Hoe komen we samen tot oplossingen’

Op 14 oktober 2016 organiseert het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid haar jaarlijkse symposium. Dit jaar is het thema 'Van kennis naar toepassing in de praktijk: samen aan de slag!'

Centraal op het symposium staan de nieuwe onderzoeksresultaten die beschikbaar komen zoals het onderzoek Veehouderij Gezondheid Omwonenden. De vraag voor ondernemers, medici, beleidsmakers en burgers is "nu we deze nieuwe onderzoeksresultaten hebben, hoe gaan we verder?". In de workshops behandelen we deze vraag door dilemma’s veroorzaakt door geur, fijnstof, zoönosen en antibioticaresistentie te koppelen aan oplossingsrichtingen uit de praktijk. U kunt het symposium gratis bezoeken en vanaf 12 september kunt u zich inschrijven op onze website. 

Onderzoek veehouderij en gezondheid omwonenden (VGO)

Op 7 juli verscheen het rapport Veehouderij en gezondheid omwonenden (VGO Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden)). U vindt dit rapport op www.rivm.nl/vgo. De resultaten van het onderzoek zijn meegenomen in de aanstaande kennisberichten fijnstof en geur. Beoordeeld wordt nog of de kennisberichten antibioticaresistentie en zoönosen aangevuld worden. Tijdens het symposium op 14 oktober 2016 gaan we graag met u in gesprek over wat deze nieuwe inzichten voor de praktijk betekenen.

Het Kabinet geeft een beleidsreactie op drie rapporten, waaronder het VGO-rapport. Zie ook de rapporten van de Wageningen UR

Longkanker en veehouderij

Recent is in de media aandacht geweest voor de mogelijkheid dat de aanwezigheid van veehouderij in de provincie Noord-Brabant gerelateerd zou zijn aan een verhoogd risico op longkanker. Het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid heeft een kort kennisbericht opgesteld. Daarin wordt uitgelegd dat op dit moment in de wetenschappelijke literatuur geen directe relatie beschreven is tussen longkanker en veehouderij. Om hier meer over te kunnen zeggen, zal allereerst onderzocht moeten worden of de verondersteld hoge longkankerincidentie inderdaad voorkomt en gerelateerd kan worden aan de aanwezigheid van veehouderijbedrijven. In dit kennisbericht ligt de nadruk op longkanker, maar de kennislacune is breder dan longkanker: in hoeverre speelt veehouderij-fijnstof een rol in het optreden van fijnstofgerelateerde gezondheidseffecten?

Antibioticagebruik in veehouderij

De Autoriteit Diergeneesmiddelen (de SDa) presenteerde in juni het rapport 'Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2015'. Ten opzichte van 2014 is een daling te zien in antibioticumgebruik in de rundveesector (2,2%), de varkenssector (5,0%) en de vleeskuikensector (7,4%). Het gebruik is gestegen in de kalversector (4,3%) en kalkoensector (16,9%). Het totale gebruik van antibiotica is in 2015 verder gedaald tot 58,4% ten opzichte van 2009.

De SDa constateert dat er nog bedrijven zijn die geen verandering in gebruik laten zien. Deze bedrijven zullen aangezet moeten worden tot extra inspanningen om het gebruik te verlagen. Meer nadruk op het reduceren van het gebruik op deze bedrijven is nodig, omdat juist bij deze bedrijven een verhoogd risico bestaat op resistentievorming en vervolgens verspreiding van resistente bacteriën.

Aankondiging Kennisbericht fijnstof en endotoxinen

Het kennisbericht fijnstof en endotoxinen zal vóór medio juli op de website geplaatst worden, inclusief de conclusies uit het onderzoek veehouderij en gezondheid omwonenden.