Publicatie: donderdag 15 februari 2018

Nieuws over onafhankelijke, betrouwbare en wetenschappelijk gefundeerde kennis over veehouderij en humane gezondheid. In deze nieuwsbrief leest u onder andere over het symposium op 9 november, over een Vlaams rapport over intensieve veeteelt en gezondheid, over ESBLAT ESBL-voedselattributieve risico’s (ESBL-voedselattributieve risico’s) en over VGO Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden) 3. 

Symposium 9 november 2018 in Amersfoort

Dit jaar organiseren we het symposium in Midden-Nederland. Noteer in uw agenda: 9 november 2018 symposium Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Komende maanden werken we aan het programma dat, net als voorgaande jaren, bestaat uit een plenair deel en meer workshoprondes.

Reactie op Vlaams rapport Intensieve veeteelt en gezondheid omwonenden

Het Vlaamse Instituut voor Landbouw, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) heeft in opdracht van de provincie West-Vlaanderen het rapport 'Intensieve veeteelt en de gezondheid van omwonenden - analyse van de problematiek op basis van een literatuurstudie' opgesteld. ILVO wijst op gezondheidseffecten die bij omwonenden kunnen optreden. De uitkomsten van de ILVO-studie komen dan ook in grote lijnen overeen met de inzichten in Nederland. Berichten in de media wekken echter de indruk dat er geen gezondheidseffecten zouden zijn. Zo is in de media te lezen: "Belgische ILVO vindt geen bewijzen, dat wonen nabij stal ongezond is" en "Wonen nabij stal niet schadelijk voor omwonenden". Dat was aanleiding voor het Kennisplatform om de studie te duiden.

Kans op besmetting met ESBL via veehouderij is klein

Mensen krijgen slechts beperkt ESBL Extended Spectrum Beta-Lactamase. Dit is een enzym dat bepaalde soorten antibiotica (penicillines en cefalosporines) kan afbreken. (Extended Spectrum Beta-Lactamase. Dit is een enzym dat bepaalde soorten antibiotica (penicillines en cefalosporines) kan afbreken.) via de veehouderij en door het eten van vlees. Overdracht gebeurt voornamelijk tussen mensen onderling. ESBL is een enzym, geproduceerd door bepaalde bacteriën, dat ervoor zorgt dat de bacteriën resistent worden tegen sommige antibiotica.

Onderzoekers van verschillende instituten ontdekten dat deze enzymen overal voorkomen binnen de veehouderij, het milieu en bij de mens zelf. Maar in de veehouderij blijken ze genetisch te verschillen van die bij de mens. Dit zijn de belangrijkste conclusies van het ESBLAT ESBL-voedselattributieve risico’s (ESBL-voedselattributieve risico’s)-onderzoekconsortium, onderdeel van het 1Health4Food-programma op het gebied van dier- en volksgezondheid. De resultaten zijn gepresenteerd tijdens het ESBLAT-symposium op 9 februari.

Gezondheidswinst vraagt om ambitieus plan voor luchtkwaliteit

De Nederlandse overheid zou veel ambitieuzere waarden moeten aanhouden bij het verminderen van de luchtverontreiniging dan de huidige Europese grenswaarden. Voor het behalen van gezondheidswinst zijn extra beleidsmaatregelen nodig om de concentraties fijnstof, stikstofdioxide en ammoniak terug te dringen. Dit zijn de belangrijkste adviezen van de Gezondheidsraad uit hun publicatie 'Gezondheidswinst door schone lucht'. Het Kennisplatform maakte een eerste indruk en wat het betekent voor de kennisberichten.

Kennisbericht mestbewerking

Nieuw op de website is het Kennisbericht Mestbewerking. Nadat in september 2017 tijdens een bijeenkomst met professionals een concept was besproken, is nu het kennisbericht beschikbaar. Op de website staat een samenvatting. Het uitgebreide kennisbericht is te downloaden.

Advies Gezondheidsraad over veehouderij en omwonenden

Op 14 februari verscheen dit rapport. Kernvraag was hoe sterk de aanwijzingen zijn voor gezondheidsrisico’s rond veehouderijen in het licht van de nieuwste gegevens.

Op de hoogte blijven?

Dit is de 10e nieuwsbrief van het Kennisplatform. Wilt u deze doorsturen binnen uw netwerk? Mensen die zich nog niet hebben aangemeld, kunnen dat doen via deze link: Aanmelding Nieuwsbrief. Eerder verschenen nieuwsbrieven zijn te vinden op onze website, waaronder die van december 2017. De volgende nieuwsbrief verschijnt in april 2018.