Om op vragen over veehouderij en de gezondheid van mensen een goed antwoord te kunnen geven, is het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid opgericht. 

Meest bezochte pagina's

VGO

Een radioloog bekijkt een rontgenfoto van longen

Grootschalig onderzoek naar de gezondheid van omwonenden bij veehouderijen.

Q-koorts

Geiten

Q-koorts is een infectieziekte die van dieren op mensen kan overgaan (zoönose)

Pluimvee

kippen

Risico’s voor mensen die in de buurt van een biologisch of een regulier pluimveehouderij wonen

Geiten

Risico’s voor mensen die in de buurt van een geitenhouderij wonen

Direct naar

Ziekten en gezondheid

Ziekten en gezondheid

Antibioticaresistentie

Antibiotica-
resistentie

Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit

Geur

Geur

Diersoorten

Diersoorten

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Samenleving

Samenleving

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden

Nieuws

Opgeslagen kuilvoer op boerenerf

Update informatie endotoxinen en veehouderij

Endotoxinen hebben invloed op de luchtkwaliteit. Ook veehouderij draagt bij aan de uitstoot van endotoxinen. Het Kennisplatform geeft antwoord op uw vragen over endotoxinen en veehouderij.

28-07-2020 | 10:37
Meer nieuws

Nieuwsbrieven

Overzicht nieuwsbrieven