Wat zijn de gezondheidseffecten van wonen in de buurt van een veehouderij? Deze vraag was de aanleiding voor het onderzoek Veehouderij en gezondheid omwonenden. In 2016 verscheen het rapport 'Veehouderij en gezondheid omwonenden (VGO Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden))'. In 2017 verscheen een tweede rapport; 'Veehouderij en gezondheid omwonenden - aanvullende analyses' (VGO-2). In 2019 zijn verschillende vervolgonderzoeken gestart om oorzaken te vinden voor eerdere resultaten. Hoe komt het bijvoorbeeld dat  mensen die wonen in de buurt van geitenhouderijen vaker een longontsteking hebben? 

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research en Nivel voeren samen de VGO- onderzoeken uit. Deze onderzoeken vallen onder de noemer VGO-3. Voor resultaten en meer informatie over VGO verwijzen we naar het RIVM. Het Kennisplatform geeft antwoord op vragen van professionals over de studies ‘Veehouderij en gezondheid omwonenden’ (VGO).
 

Direct naar

Vragen en antwoorden