Op 30 november 2020 organiseerde het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid een webinar over Ammoniak en Fijnstof in relatie tot veehouderij en gezondheid. Hieronder kunt u de gehele webinar terugkijken en de vier presentaties afzondelijk.

 

Webinar Ammoniak & fijnstof in relatie tot veehouderij en gezondheid
Webinar over primair en secundair fijnstof en ammoniak in relatie tot gezondheid, georganiseerd door het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid. In deze webinar gaven verschillende sprekers (wetenschappelijke) informatie en werd ingegaan op praktische handelingsperspectieven en juridische kaders.

Terugkijken: afzonderlijke presentaties

Primair en secundair fijnstof uit de veehouderij – Albert Winkel
Veel voorkomende vragen rondom het thema ammoniak en fijnstof. De laatste stand van zaken gepresenteerd door Albert Winkel.

 

Gezondheidseffecten van emissies uit de veehouderij: de rol van secundair fijnstof – Gerard Hoek
De laatste stand van zaken over de gezondheidseffecten van emissies uit de veehouderij en de rol van secundair fijnstof, toegelicht door Gerard Hoek. 

 

Grootschalige Concentratie Kaarten Nederland gebruiken op lokaal niveau (GCN) - Imke van Moorselaar
Imke van Moorselaar geeft toelichting over de nieuwe tool die achtergrondconcentraties uit de Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (GCN) op 1 bij 1 km berekent op gemeentelijk niveau.

 

Handelingsperspectief voor bevoegd gezag - Annelies Uijtdewilligen
Annelies Uijtdewilligen gaat in op de handelingsperspectieven voor de praktijk. Vragen als: Wat zijn de eerder vastgestelde kaders en welke juridische mogelijkheden zijn er voor gemeenten en omgevingsdiensten om meer emissiereductie bij veehouderijen te bereiken komen aan bod.