Het Kennisplatform geeft antwoord op vragen vanuit de samenleving over bepaalde onderwerpen.