Op donderdag 16 mei 2024 van 15:30-16:30 uur organiseren wij een webinar over luchtverontreiniging en COVID-19 in Nederland.

In dit webinar zal Lapo Mughini-Gras een wetenschappelijke presentatie geven over het recent verschenen onderzoek “Luchtkwaliteit en COVID-19: Een onderzoek naar de mogelijke relaties tussen luchtverontreiniging en de incidentie en ernst van COVID-19 in Nederland”. Dit onderzoek is resultaat van de samenwerking van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), Universiteit Utrecht, Wageningen Bioveterinary Research en GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland.

Vervolgens zal Renske Nijdam de resultaten van deze wetenschappelijke studie in context plaatsen en een vertaalslag maken wat dit kan betekenen voor de praktijk: wat betekenen deze resultaten voor GGD-adviezen aan gemeentes/provincies en hoe gaat de GGD om met vragen van omwonenden?

Programma

15:30 – 15:35    Welkom door Monique Beerlage (Kennisplatform)
15:35 – 16:00    Presentatie door Lapo Mughini-Gras
16:00 – 16:15    Presentatie door Renske Nijdam
16:15 – 16:30    Beantwoording van vragen van deelnemers via de chat

Praktische info voor deelname

U kunt zich registreren voor dit gratis webinar via deze aanmeldlink.

Na deze korte registratie ontvangt u direct een e-mail en agenda-item met de link naar het webinar daarin. Wil een collega ook deelnemen? Dan graag in het belang van de (technische) organisatie even apart registreren.

De microfoons van de deelnemers staan uit. U kunt tijdens het webinar vragen stellen door middel van de chat-functie; deze chat is niet openbaar. De binnengekomen vragen zullen worden geclusterd door onze moderators en ter beantwoording doorgespeeld aan Lapo en/of Renske. Houd er rekening mee dat gezien de beperkte tijd wellicht niet alle vragen aan bod zullen komen.

Na afloop zullen de presentaties op onze website worden geplaatst, samen met een beknopt verslag.

Over de sprekers

Lapo is dierenarts-epidemioloog, top-expert One Health-risicoanalyse bij het RIVM en universitair hoofddocent voedselveiligheid en volksgezondheid aan het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht.

Renske Nijdam is senior-adviseur milieu en gezondheid bij GGD’en Brabant en tot voor kort landelijk voorzitter van de Vakgroep Milieu en Gezondheid van GGD GHOR Nederland. Zij was voorzitter van de landelijke GGD-werkgroep veehouderij en actief betrokken bij het Kennisplatform.