Presentatie Arno Hooijboer Effecten van het mestbeleid, sensoren en burgerparticipatie - WaterSNIP (deelsessie ronde 1)