Het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid wil professionals, die dagelijks bezig zijn met beleid en de uitvoering van lokale en regionale veehouderij-ontwikkelingen, beter in staat stellen antwoord te geven op vragen en zorgen van lokale en regionale overheden, burgers en bedrijven. Een missie die nog steeds staat als een huis.

Het jaar 2020 stond in het teken van COVID-19. In deze pandemie stond de mogelijke link tussen mens en dier weer vaak centraal. Vanuit de decentrale overheden en professionals van onder andere GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en kwamen er daarmee veel vragen over dit onderwerp binnen bij het Kennisplatform. Dankzij het netwerk van experts van de deelnemende organisaties konden we vanuit het Kennisplatform de kennis bundelen op dit onderwerp en vertalen in Q&A Question & Answer (vraag en antwoord) (Question & Answer (vraag en antwoord))’s. Naast COVID-19 zijn we ook aan de slag gegaan met de vragen over zorg, recreatie en educatie op de boerderij, antibioticaresistentie en ammoniak en fijnstof.

Om beter aan te sluiten bij de wensen vanuit de professionals hebben we ook een start gemaakt met het maken van infographics, over het onderwerp zoönosen. Daarmee maken we de kennis voor een breder publiek toegankelijk. We hebben ons bereik vergroot met de online bijeenkomsten. Daarmee bereikten we veel nieuwe geïnteresseerden uit verschillende hoeken van het land.

Het jaar 2020 heeft laten zien dat het Kennisplatform bij actuele onderwerpen zoals COVID-19 goed gevonden wordt door decentrale overheden. We zien dat het Kennisplatform onverminderd relevant blijft en we kijken er naar uit om ook de volgende jaren onze ambitie waar te maken: dé autoriteit zijn die antwoord geeft op vragen over veehouderij en de gezondheid van mensen. Voor komende jaren willen we ons onder andere bezig houden met thema’s als zoönosen, ammoniak, klimaat en circulariteit.

Gerelateerde onderwerpen


  • Publicaties

    Het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid bundelt kennis over de ontwikkelingen binnen de veehouderij met als doel de wetenschappelijke informatie over het onderwerp gezamenlijk te duiden en beschikbaar te maken.