In dit kennisbericht Geur zet het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid de bestaande kennis over gezondheidseffecten, de berekenings- en meetmethoden voor de geurbelasting van veehouderijen en de daarbij gehanteerd grenswaarden op een rij. Het kennisbericht beschrijft ook welke kennis ontbreekt. (versie november 2022)

Gerelateerde onderwerpen


  • Geur

    Uitwerpselen (mest) van dieren zorgen voor de geur van veehouderijen. Ook het voer kan geur veroorzaken. Geur kan hinder, verstoring van gedrag en stress-gerelateerde gezondheidseffecten veroorzaken.