In dit kennisbericht Geur zet het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid de bestaande kennis over gezondheidseffecten, de berekenings- en meetmethoden voor de geurbelasting van veehouderijen en de daarbij gehanteerd grenswaarden op een rij. Het kennisbericht beschrijft ook welke kennis ontbreekt. (versie november 2022)