Luchtverontreiniging en COVID-19: Vertaalslag naar de praktijk

Presentatie door Renske Nijdam ( GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst))

Renske benadrukt dat luchtkwaliteit een direct effect heeft op gezondheid: slechtere luchtkwaliteit heeft een bijdrage van 4% aan de ziektelast in Nederland. Dit is vergelijkbaar met de ziektelast van overgewicht. Gemiddeld leven mensen in Nederland 10 maanden korter door slechtere luchtkwaliteit (in 2021). Dit maakt duidelijk hoe belangrijk het verbeteren van de luchtkwaliteit en het voorkomen van een volgende pandemie is.