Luchtvervuiling geeft grotere kans op SARS-CoV-2 infectie en ernstige ziekte door corona
Presentatie door Lapo Mughini-Gras ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en IRAS Institute for Risk Assessment Sciences (Institute for Risk Assessment Sciences))

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht, Wageningen Bioveterinary Research, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en RIVM hebben het effect van langdurige en kortdurende blootstelling aan luchtverontreinigende stoffen (PM2,5 en PM10 (fijnstof) en NO2 (stikstofdioxide)) uit verschillende bronnen (bijv. wegverkeer, industrie, veehouderij) op COVID-19 onderzocht. Ze onderzochten hierbij het aantal mensen dat besmet werd met het virus, het aantal ziekenhuisopnames en de sterfte door COVID-19.