Presentatie: Brede introductie over Zoönosen, onderzoek VGO Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden en COVID-19