Presentatie: Brede introductie over Zoönosen, onderzoek VGO Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden) en COVID-19