Op 22 oktober 2018 kwam het eerste deelrapport van VGO Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden) III uit: ‘Longontsteking in de nabijheid van geiten- en pluimveehouderijen’. Het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid geeft in deze Q&A Question & Answer (vraag en antwoord) (Question & Answer (vraag en antwoord)) antwoord op vragen die onze partners stelden naar aanleiding van dit rapport.