Varkens in stal

Met enige regelmaat komen er berichten in de media voorbij over Afrikaanse varkenspest (AVP). Varkenspest is een virusziekte die voorkomt bij varkens en zwijnen. De ziekte is zeer besmettelijk en vaak dodelijk voor varkens. Het virus zelf is ongevaarlijk voor mensen, het is geen zoönose. Dat is reden voor het Kennisplatform om het onderwerp verder niet te behandelen.

De aanwezigheid van AVP in België en Luxemburg sinds 2018 heeft geleid tot onrust in de sector en bij andere maatschappelijke partijen (Kamerbrief 24 sept 2018). Aanhoudende ongerustheid kan bij agrarische gezinnen leiden tot stress. Dit kan leiden tot negatieve gezondheidseffecten. 

Voor de bestrijding van de ziekte bij gehouden varkens is er een draaiboek. Voor de bestrijding van de ziekte bij wilde zwijnen heeft het Ministerie van LNV met de provincies een plan van aanpak opgesteld.

Voor meer informatie kunt u terecht bij  www.rijksoverheid.nl , nvwa of wageningen university & research. De POV heeft een uitgebreid dossier waarin veel informatie voor varkenshouders is verzameld.