Onderzoekers van verschillende instituten ontdekten dat ESBL Extended Spectrum Beta-Lactamase. Dit is een enzym dat bepaalde soorten antibiotica (penicillines en cefalosporines) kan afbreken. (Extended Spectrum Beta-Lactamase. Dit is een enzym dat bepaalde soorten antibiotica (penicillines en cefalosporines) kan afbreken.)’s overal voorkomen binnen de veehouderij, het milieu en bij de mens zelf. Maar ESBL’s in de veehouderij blijken genetisch te verschillen van ESBL’s bij de mens. Dat betekent dat mensen slechts beperkt ESBL’s krijgen via de veehouderij en door het eten van vlees. Overdracht gebeurt voornamelijk tussen mensen onderling. Dit zijn de belangrijkste conclusies van het Nederlandse ESBLAT ESBL-voedselattributieve risico’s (ESBL-voedselattributieve risico’s)-onderzoekconsortium die op 9 februari zijn gepresenteerd.

ESBL Extended Spectrum Beta-Lactamase. Dit is een enzym dat bepaalde soorten antibiotica (penicillines en cefalosporines) kan afbreken. (Extended Spectrum Beta-Lactamase. Dit is een enzym dat bepaalde soorten antibiotica (penicillines en cefalosporines) kan afbreken.) is een enzym waarmee sommige bacteriën resistent worden tegen antibiotica. ESBL's komen voor bij ongeveer 1 op de 20 mensen in Nederland (5%). Ook komen ESBL's voor in de veehouderij. Tot nu toe was er veel onduidelijk over de verspreiding van ESBL's. Het ESBLAT ESBL-voedselattributieve risico’s (ESBL-voedselattributieve risico’s)-onderzoekconsortium bestaat uit de universiteiten van Wageningen en Utrecht, het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), het UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) Utrecht en de Gezondheidsdienst voor Dieren. 

Kennisbericht antibioticaresistentie

Het Kennisplatform Veehouderij en Humane gezondheid zal in 2018 het kennisbericht Antibioticaresistentie actualiseren. De onderzoeksresultaten uit de ESBLAT ESBL-voedselattributieve risico’s (ESBL-voedselattributieve risico’s)-studie en andere studies worden hierin meegenomen.