Een radioloog bekijkt een rontgenfoto van longen

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft op 24 april 2020 nieuw onderzoek gepubliceerd in de reeks van VGO Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden)-onderzoeken.

Uit dit onderzoek in de provincies Utrecht, Gelderland en Overijssel (VGO Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden) III-UGO) blijkt dat longontsteking meer voorkomt in de buurt van veehouderijen (1.800 per 100.000, tegenover 1.400 in heel Nederland). Mensen die binnen 2 km van geitenhouderijen wonen hebben een verhoogde kans op longontsteking. Naarmate de afstand kleiner is wordt het risico groter. Het gaat om een klein extra risico voor veel mensen en daarom is het gezondheidseffect aanzienlijk.Dit beeld bevestigt eerder onderzoek in de provincies Noord-Brabant en Limburg. De onderzoekers geven in het rapport aan dat het beeld nu door de resultaten uit vijf veedichte provincies voldoende robuust is. Waarom longontsteking vaker voorkomt bij mensen die rond een geitenhouderij wonen is onbekend. Mogelijk zijn er verschillende oorzaken. Het onderzoek hiernaar loopt nu en is waarschijnlijk in 2022 klaar.
 
In de Kamerbrief geven de ministers Van Rijn en Schouten aan dat zij het beleid van moratoria door provincies ondersteunen: “De afgelopen jaren hebben diverse provincies vanuit het voorzorgsprincipe een moratorium ingesteld om uitbreiding en/of nieuwvesting van geitenhouderijen (tijdelijk) tegen te gaan. De bevoegdheid hiervoor ligt bij de provincies. Mede in het licht van de onderzoeksresultaten ondersteunen wij dit door de provincies ingezette beleid.”
 
Het nieuwsbericht van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) bevat een infographic en er is een Q&A gemaakt met de belangrijkste vragen.