In Nederland blijkt dat mensen die in de buurt van geitenbedrijven wonen meer kans hebben op longontsteking dan mensen die verderop wonen. 'Het betreft enkele duizenden gevallen per jaar op basis van de laatst beschikbare cijfers uit huisartsendossiers', zegt professor Dick Heederik van Universiteit Utrecht op het symposium van het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid in Den Bosch. Heederik maakte de schatting op basis van recent verschenen aanvullend onderzoek over veehouderij en gezondheid.

Het gaat nadrukkelijk om longontsteking, niet om Q-koorts, want de Nederlandse melkgeiten- en schapenhouderij zijn Q-koortsvrij en de nieuwe generatie geiten zijn afdoende gevaccineerd, aldus Heederik.  Hij denkt dat er sprake is van een nog niet-bekend micro-organisme dat in de vacht van de geiten zit of uit de mest ontstaat.  Heederik gaat met onderzoekers van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), Wageningen Universiteit en Nivel naar het micro-organisme speuren. 

De angst bij omwonenden van geitenbedrijven is nog allerminst verdwenen, zo bleek op het symposium, waar zowel wetenschappers, gemeente-ambtenaren, gezondheidswerkers en omwonenden deelnamen. Bij veel plannen voor uitbreiding of vestiging van nieuwe bedrijven, ontmoet de vergunningaanvrager weerstand.

9358 Ken_Platform Veehouderij

In Overijssel probeert het provinciebestuur de boeren te motiveren tot extra maatregelen bovenop de wettelijk verplichte bepalingen. “We werken met het motto 'de boer als goede buur'”, zo hield gedeputeerde Hester Maij het gehoor voor. De provincie heeft recent een kwaliteitsteam opgericht dat ondernemers probeert te verleiden tot extra maatregelen op het gebied van duurzaamheid, dierenwelzijn, natuur maar ook op gebied van dialoog met de omgeving.

Het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid hield haar derde jaarsymposium. Het platform is een samenwerkingsverband van wetenschappers, gemeentelijke gezondheidsdiensten, omgevingsdiensten en boerenorganisatie LTO Nederland. Het platform wil bestaande wetenschappelijke kennis beschikbaar maken voor vergunningsleners en beleid. Platformvoorzitter Annemarie Moons maakte bekend dat er financiering is voor de komende drie jaar.

9646 Ken_Platform Veehouderij