Geiten

De Q&A Question & Answer (vraag en antwoord) (Question & Answer (vraag en antwoord)) over geitenhouderij is geactualiseerd. In de afgelopen 3 jaar heeft het Kennisplatform een groot aantal vragen over geitenhouderijen en de relatie met de humane gezondheid ontvangen. Het Kennisplatform heeft de vragen gegroepeerd en voorgelegd aan experts. Deze nieuwe versie van de Q&A geitenhouderij en gezondheid bevat hun antwoorden.

Aan deze Q&A Question & Answer (vraag en antwoord) (Question & Answer (vraag en antwoord)) hebben experts gewerkt van de volgende instituten: het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)), Wageningen University & Research (WUR Wageningen University &Research (Wageningen University &Research)) en van het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS Institute for Risk Assessment Sciences (Institute for Risk Assessment Sciences)) van de Universiteit Utrecht.
De Q&A is onderverdeeld in de volgende onderwerpen:
 
1.    Veehouderijen (algemeen): uitstoot en gezondheid
2.    Geitenhouderijen: uitstootreducerende maatregelen
3.    Geitenhouderijen: longontsteking
4.    Geitenhouderijen: Q-koorts
5.    Geitenhouderijen: andere ziekten

Direct naar de Q&A