Dit jaar heeft het Kennisplatform regelmatig ondersteuning aan provincies geleverd met kennis over geitenhouderij en gezondheid. De Provincie Noord-Holland vroeg om onze aanwezigheid bij een gesprek met geitenhouders over de nadere uitwerking van het geitenmoratorium. Voor de Provincie Gelderland leverde het Kennisplatform een inhoudelijke bijdrage aan een bijeenkomst met bestuurders van gemeenten over het geitenmoratorium. En in de Provincies Limburg en Friesland heeft het Kennisplatform een inhoudelijke bijdrage geleverd aan expertmeetings voor Statenleden.

Naar aanleiding van een casus in de gemeente Maasdriel heeft het Kennisplatform meerdere vragen beantwoord over de doorwerking van de VGO Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden)-3 resultaten en de (on)mogelijkheden voor lokaal onderzoek.

Op basis van al deze bijdragen is de Q&A van VGO-3 aangepast. Momenteel wordt ook de uitgebreidere Q&A Question & Answer (vraag en antwoord) (Question & Answer (vraag en antwoord)) geitenhouderij en gezondheid bijgewerkt met de recentste wetenschappelijke inzichten en Q&A’s. Begin 2020 zal het rapport VGO 3 – Utrecht, Gelderland, Overijssel verschijnen. Ook daarover zal het Kennisplatform een Q&A opleveren.