Laatste nieuwsbrief HOME_Zwartbontvee in het weiland

Op 7 juli verscheen het rapport Veehouderij en gezondheid omwonenden (VGO). De resultaten van het onderzoek zijn meegenomen in de aanstaande kennisberichten fijnstof en geur. Beoordeeld wordt nog of de kennisberichten antibioticaresistentie en zoönosen aangevuld worden. Tijdens het symposium op 14 oktober 2016 gaan we graag met u in gesprek over wat deze nieuwe inzichten voor de praktijk betekenen.

Het Kabinet geeft een beleidsreactie op drie rapporten, waaronder het VGO Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden)-rapport. Zie ook de rapporten van de Wageningen UR.