Kennisbericht ter ondersteuning van GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Bureau GMVvan GGD bureau GMV in Noord-Brabant naar aanleiding van de publicatie van het aanvullend onderzoek VGOOnderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden .
 

In dit kennisbericht worden de vragen die bij GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Bureau GMVvan GGD bureau GMV in Noord-Brabant zijn binnengekomen beantwoord. Veel vragen gaan over longontsteking.

Deze Q&A is een levend document. Het kan aangevuld en uitgebreid worden. Professionals kunnen aanvullende vragen aan het Kennisplatform doorgeven.