Kennisbericht ter ondersteuning van GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Bureau GMV van GGD bureau GMV (van GGD bureau GMV) in Noord-Brabant naar aanleiding van de publicatie van het aanvullend onderzoek VGO Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden).
 

In dit kennisbericht worden de vragen die bij GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Bureau GMV van GGD bureau GMV (van GGD bureau GMV) in Noord-Brabant zijn binnengekomen beantwoord. Veel vragen gaan over longontsteking.

Deze Q&A is een levend document. Het kan aangevuld en uitgebreid worden. Professionals kunnen aanvullende vragen aan het Kennisplatform doorgeven.