Geiten

De mogelijke vestiging van een geitenhouderij in Muizenhol (provincie Noord-Brabant, gemeente Gemert/Bakel) was aanleiding tot veel vragen van omwonenden, huisartsen, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst en gemeente. Het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid heeft die vragen ontvangen via de GGD. De vragen zijn voorgelegd aan experts binnen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), Wageningen University & Research (WUR Wageningen University &Research) en binnen het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS Institute for Risk Assessment Sciences ) van de Universiteit Utrecht.

Een conceptversie van de Q&A Question & Answer (vraag en antwoord) is op 21 februari 2017 besproken op een expertmeeting in Bakel. De discussie ging tussen burgers, artsen en experts (IRAS Institute for Risk Assessment Sciences , WUR Wageningen University &Research en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), met GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst, Kennisplatform, gemeente Gemert-Bakel en provincie Noord-Brabant als waarnemer/toehoorder. Naar aanleiding van deze expertmeeting zijn de Q&A aangescherpt, uitgebreid en opnieuw gecheckt door de experts. Een bijeenkomst met omwonenden over de lokale situatie in Muizenhol op 28 maart 2017 heeft nog tot enkele aanvullingen geleid.

Die Q&A gaan over de volgende vier onderwerpen:

  • milieufactoren van geitenhouderijen en gezondheid
  • Q-koorts
  • overige dierziekten
  • reducerende maatregelen/afstanden