Geiten

De mogelijke vestiging van een geitenhouderij in Muizenhol (provincie Noord-Brabant, gemeente Gemert/Bakel) was aanleiding tot veel vragen van omwonenden, huisartsen, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) en gemeente. Het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid heeft die vragen ontvangen via de GGD. De vragen zijn voorgelegd aan experts binnen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)), Wageningen University & Research ( WUR Wageningen University &Research (Wageningen University &Research)) en binnen het Institute for Risk Assessment Sciences ( IRAS Institute for Risk Assessment Sciences (Institute for Risk Assessment Sciences )) van de Universiteit Utrecht.

Een conceptversie van de Q&A Question & Answer (vraag en antwoord) (Question & Answer (vraag en antwoord) ) is op 21 februari 2017 besproken op een expertmeeting in Bakel. De discussie ging tussen burgers, artsen en experts ( IRAS Institute for Risk Assessment Sciences (Institute for Risk Assessment Sciences ), WUR Wageningen University &Research (Wageningen University &Research) en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)), met GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst), Kennisplatform, gemeente Gemert-Bakel en provincie Noord-Brabant als waarnemer/toehoorder. Naar aanleiding van deze expertmeeting zijn de Q&A aangescherpt, uitgebreid en opnieuw gecheckt door de experts. Een bijeenkomst met omwonenden over de lokale situatie in Muizenhol op 28 maart 2017 heeft nog tot enkele aanvullingen geleid.

Die Q&A gaan over de volgende vier onderwerpen:

  • milieufactoren van geitenhouderijen en gezondheid
  • Q-koorts
  • overige dierziekten
  • reducerende maatregelen/afstanden