Radioloog kijkt naar röntgenopname van menselijke longen

Op 22 oktober 2018 kwam het eerste deelrapport van VGO 3 uit: 'Longontsteking in de nabijheid van geiten- en pluimveehouderijen'. Het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid geeft in een Q&A bericht antwoord op vragen die door onze partners zijn gesteld naar aanleiding van dit rapport.

Het vervolgonderzoek behelst onder andere een epidemiologische analyse van huisartsengegevens over de jaren 2014-2016 in het VGO Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden)-gebied (een deel van Noord-Brabant en het noorden van Limburg) om na te gaan of de eerder gevonden verbanden er ook in deze jaren zijn. Dit rapport maakt deel uit van een reeks vervolgonderzoeken in het kader van het onderzoeksprogramma Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) 3. In de begeleidende Kamerbrief geven de ministers van Medische Zorg & Sport en Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit hun reactie.