Het rapport ‘Volksgezondheid en veehouderij: alles op een rij’ gaat uit van bestaande wetenschappelijke kennis over veehouderij en gezondheid. Het is een toegankelijk geschreven overzicht waardoor het de problematiek in de veehouderij op hoofdlijnen inzichtelijk maakt. Over het algemeen klopt de informatie in het rapport. Inhoudelijk zijn echter een aantal conclusies te stellig en te vergaand en daardoor ontbreekt de nodige nuance. Dat neemt niet weg dat er voldoende redenen zijn om verbanden tussen veehouderij en gezondheid serieus te nemen en verder uit te zoeken.

Nuance ontbreekt

De nuance die binnen de verschillende onderwerpen belangrijk is ontbreekt, doordat de feiten niet helemaal kloppen en te stellige conclusies getrokken worden. In het rapport worden een aantal gezondheidseffecten met te grote overtuiging toegeschreven aan de veehouderij. Bijvoorbeeld wat betreft de relatie tussen ammoniak en gezondheid en de relatie tussen antibioticaresistentie en de veehouderij. Ook bij de uitspraak dat sommige mensen in Brabant vaker ziek zijn ontbreekt de nuancering. De realiteit is complexer. De conclusies die in het rapport staan missen daardoor de nodige nuance.

Onafhankelijk aanjager

De Brabantse Milieufederatie (BMF) en de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding (RIDLV) adviseren op basis van dit rapport om een onafhankelijke aanjager aan te stellen voor de verduurzaming van de veehouderij. Dit advies komt overeen met het advies van de commissie Toekomst Veehouderij van de SER aan de Rijksoverheid van 25 oktober 2016. 

Vragen over veehouderij

Voor vragen over bepaalde onderwerpen uit dit rapport kunt u de kennisberichten van het Kennisplatform raadplegen. Mocht u hier meer informatie willen dan kunnen mensen contact opnemen met GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst), Omgevingsdienst, gemeente of provincie. Zij kunnen contact opnemen met het Kennisplatform en vragen van het publiek voorleggen aan experts.