Biogas is een zeer ontvlambaar gasmengsel dat bij inademing schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Veilig gebruik van biogasinstallaties is dan ook van cruciaal belang.

De richtlijn veilig gebruik biogasinstallatie is gratis beschikbaar op de website van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).