Mest

Meer weten en meepraten over circulaire landbouw in relatie tot veehouderij en gezondheid? Kom dan naar het symposium van het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid in Arnhem op vrijdag 14 oktober. In de grote uitdagingen die er zijn, zoomen we in op circulaire landbouw en de rol van veehouderij daarin, gericht op de gezondheid van mensen.

Tijdens lezingen en workshops gaan experts en ervaringsdeskundigen in op wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken over circulaire landbouw in relatie tot veehouderij en de humane gezondheid. Tussen de verschillende programmaonderdelen is er genoeg tijd om elkaar te ontmoeten, te netwerken en ervaringen uit te wisselen. 

Dit wordt een dag voor professionals van gemeenten, provincies, agrarisch bedrijfsleven, omgevingsdiensten, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)-en, en kennisinstellingen. Ook bestuurders en burgervertegenwoordigers met interesse in het onderwerp zijn van harte uitgenodigd.