Een radioloog bekijkt een rontgenfoto van longen

Op woensdag 13 maart 2019 organiseerde het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid het 4e symposium in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Het thema van de dag was:

'Naar een duurzaam gezonde leefomgeving voor mens en vee'

Hoe geven we met elkaar vorm aan de toekomst van de veehouderij in Nederland, met zorg voor de gezondheid van mens en vee?

Lees meer over het symposium