Op 16 februari 2017 kwamen vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, Rijksoverheid, omgevingsdiensten, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en, bedrijfsleven en kennisinstituten bijeen om te spreken over het kennisbericht fijnstof. Het Kennisplatform wilde weten of het kennisbericht in deze vorm te gebruiken is in de praktijk en hoe het eventueel beter kan. Daarnaast bood de bijeenkomst ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over handelingsperspectieven. Het was een nuttige bijeenkomst, waarin de deelnemers tevens ervaringen uitwisselden en van elkaars aanpak konden leren.

Het Kennisplatform maakt producten voor ambtenaren en professionals die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met discussies over de impact van veehouderij op de gezondheid. Het kennisplatform wil dat de producten zo bruikbaar mogelijk zijn. Daarom werd het kennisbericht fijnstof geëvalueerd met vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, rijksoverheid, omgevingsdiensten, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en, bedrijfsleven en kennisinstituten. De belangrijkste vraag die op tafel lag was; Kunnen de mensen in het veld het kennisbericht goed gebruiken?

“Iedereen hier aanwezig zit heel goed in de actiemodus, veel ambitie om aan de slag te gaan. Het Kennisbericht fijnstof en endotoxinen is hier een mooie basis voor.” 

Inhoudelijk vonden veel mensen het kennisbericht fijn. Het is een heel volledig bericht, maar gaat wel veel in op feiten. Er is behoefte aan meer duiding van kennis en mogelijkheden of tips hoe hiermee omgegaan kan worden. Ook over de vorm van het kennisbericht kwamen wat kanttekeningen. Het is wel erg veel tekst. En het kan misschien wat vereenvoudigd worden met illustraties. Verder vonden veel deelnemers het vooral erg geslaagd omdat er ook mogelijkheid was om ervaringen en best practices vanuit verschillende invalshoeken te delen. De wens is dan ook om ook in de toekomst meer ervaringen uit te wisselen en zo van elkaars ervaringen te kunnen leren en in eigen werkzaamheden in te voegen.

“Om de vragen uit de praktijk vanuit verschillende invalshoeken (gemeente, adviseur, ondernemer, vergunningverlener) te horen, is heel waardevol voor mijn werk.”

Het was een geslaagde bijeenkomst. Het resultaat biedt een goed aanknopingspunt om de kennisberichten gebruiksvriendelijker te maken. Aangezien de reacties zo positief waren, organiseert het Kennisplatform rond de zomer een volgende bijeenkomst, dit keer met het onderwerp 'Maatschappelijke dialoog'.

Binnenkort verschijnt het uitgebreide verslag van de themabijeenkomst fijnstof op de website van het Kennisplatform.