Het Vlaamse Instituut voor Landbouw, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) heeft in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen het rapport “Intensieve veeteelt en de gezondheid van omwonenden - analyse van de problematiek op basis van een literatuurstudie” opgesteld. ILVO wijst op gezondheidseffecten die bij omwonenden kunnen optreden. De uitkomsten van de ILVO-studie komen dan ook in grote lijnen overeen met de inzichten in Nederland. Berichten in de media wekken echter de indruk dat er geen gezondheidseffecten zouden zijn. Zo is in de media te lezen: “Belgische ILVO vindt geen bewijzen, dat wonen nabij stal ongezond is” en “Wonen nabij stal niet schadelijk voor omwonenden”. Dat is aanleiding voor het Kennisplatform om de studie te duiden.

Uitkomsten ILVO-studie verkeerd geïnterpreteerd

De reactie van het Kennisplatform is te lezen in het kennisbericht.