Het Kennisbericht over Zoönosen heeft dit voorjaar een totale update gekregen. Dit kennisbericht geeft informatie over ziekten die overdraagbaar zijn van dieren uit de veehouderij naar mensen en het beantwoord veel gestelde vragen. Naast een veel uitgebreidere tekst is een reeks infographics toegevoegd, die bruikbaar is in de communicatie over zoönosen.