COPDChronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Long Ziekte).  -patiënten die in de buurt van veehouderijen wonen hebben vaker een verminderde longfunctie. 

Recent onderzoek laat zien dat er een relatie is met luchtvervuiling door veehouderij. Het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid geeft in dit artikel aan hoe de resultaten uit deze studie zich verhouden tot de resultaten uit het VGOOnderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden -onderzoek.

Lees meer op de nieuwe COPD en veehouderij pagina.