Grondstoffen voor alternatieve energiewinning: maïs

Na meerdere incidenten heeft Brandweer Nederland boeren gewaarschuwd voor het ontstaan van giftige gassen bij vers ingekuilde maïs. "De maisoogst en het inkuilen van de gehakselde maïs zijn dit jaar weken eerder begonnen dan normaal. Door de droogte van de afgelopen maanden bevindt zich in de maïs veel meer stikstof dan gewoonlijk. Hierdoor ontstaan bij het inkuilen - naast de altijd gevormde kooldioxide - ook nitreuze gassen. Deze zijn zeer giftig en bijtend en kunnen grote risico’s opleveren voor mens en dier." LTO Nederland heeft naar aanleiding hiervan aanvullende informatie en adviezen aan boeren verspreid.