Op donderdag 16 mei 2024 van 15:30-16:30 uur organiseren wij een webinar over luchtverontreiniging en COVID-19 in Nederland. 

Lapo Mughini-Gras presenteert het recent verschenen onderzoek “Luchtkwaliteit en COVID-19: Een onderzoek naar de mogelijke relaties tussen luchtverontreiniging en de incidentie en ernst van COVID-19 in Nederland”. Dit onderzoek is resultaat van de samenwerking van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), Universiteit Utrecht, Wageningen Bioveterinary Research en GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland. Lapo is dierenarts-epidemioloog, top-expert One Health-risicoanalyse bij het RIVM en universitair hoofddocent voedselveiligheid en volksgezondheid aan het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS Institute for Risk Assessment Sciences (Institute for Risk Assessment Sciences)) van de Universiteit Utrecht.

Renske Nijdam zet de resultaten van deze wetenschappelijke studie in context en maakt een vertaalslag wat dit kan betekenen voor de praktijk: wat betekenen deze resultaten voor GGD-adviezen aan gemeentes/provincies en hoe gaat de GGD om met vragen van omwonenden? Renske is senior-adviseur milieu en gezondheid bij GGD’en Brabant en tot voor kort landelijk voorzitter van de Vakgroep Milieu en Gezondheid van GGD GHOR Nederland. Zij was voorzitter van de landelijke GGD-werkgroep veehouderij en actief betrokken bij het Kennisplatform. 

Deelname aan dit webinar is gratis. Binnenkort vind je meer informatie op de pagina: Webinar Luchtvervuiling en COVID-19.