Publicatie: donderdag 21 januari 2016

Verslag symposium 13 oktober 2015

Het verslag van het eerste symposium van het Kennisplatform Veehouderij en Humane Gezondheid (13 oktober 2015) heeft u onlangs ontvangen. De tips, suggesties en aanvullingen voor de basiskennisdocumenten worden momenteel verwerkt. 

Workshops

De opmerkingen die 13 oktober 2015 tijdens de workshops zijn gemaakt of later zijn ingezonden, hebben we onderverdeeld in algemene opmerkingen over het kennisplatform en specifieke opmerkingen voor het kennisbericht. De algemene opmerkingen zijn beantwoord en worden voorgelegd aan het bestuur van het Kennisplatform van 17 februari 2016. Dat document zullen wij daarna beschikbaar stellen. De specifieke opmerkingen worden per thema verwerkt door de schrijvers uit het expertiseforum. 

Vijf kennisberichten

We werken momenteel aan vijf kennisberichten: geur, fijnstof, zoönosen, antibioticaresistentie en maatschappelijke dialoog. Deze kennisberichten worden door het kennisplatformbestuur vastgesteld in de drie vergaderingen van de eerste helft van 2016. Na vaststelling worden de kennisberichten gepubliceerd op deze website.

Reserveer 14 oktober 2016

In 2016 organiseert het kennisplatform een tweede symposium. Daarvoor is 14 oktober gereserveerd. Noteer deze datum alvast in uw agenda.