Publicatie: woensdag 17 april 2019

Nieuws over onafhankelijke, betrouwbare en wetenschappelijk gefundeerde kennis over veehouderij en humane gezondheid.

Terugblik symposium 2019 ‘Naar een gezonde leefomgeving voor mens en dier’

Op woensdag 13 maart 2019 organiseerde het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid het 4e symposium in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Het thema van de dag was:

'Naar een duurzaam gezonde leefomgeving voor mens en vee'

Hoe geven we met elkaar vorm aan de toekomst van de veehouderij in Nederland, met zorg voor de gezondheid van mens en vee?

Lees meer over het symposium

Nieuw kennisbericht over het samenwerken aan oplossingsrichtingen bij weerbarstige vraagstukken

Het Kennisbericht over oplossingsrichtingen brengt structuur aan wanneer gemeenten, burgers en ondernemers in gesprek zijn over het aanpakken van weerbarstige vraagstukken.

Het kan gebruikt worden als aanvulling op het eerder verschenen Kennisbericht Maatschappelijke dialoog. Lees het Kennisbericht ' In gesprek over oplossingsrichtingen'

Nieuwe folder Kennisplatform

Om het werk van het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid onder de aandacht te brengen van onze doelgroep is een nieuwe folder ontwikkeld. Hierin vindt u onafhankelijke informatie over het effect van de veehouderij op de gezondheid van mensen.

Wilt u meehelpen om het Kennisplatform meer bekendheid te geven onder uw collega’s? U kunt de folder van het Kennisplatform in verschillende formaten downloaden en doorsturen. Ga naar de folder.

Antwoord op aanvullende vragen VGO 3

Het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid ontving van de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Gelderland-Zuid aanvullende vragen over het eerste deelonderzoek van VGO Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden) 3. Onder andere de vraag of het zinvol is om gezondheidsonderzoek uit te voeren rond één enkel geitenhouderij. De antwoorden daarop zijn een aanvulling op de eerder gepubliceerde Q&A Question & Answer (vraag en antwoord) (Question & Answer (vraag en antwoord)) VGO 3. Ga naar de Q&A.

Nieuwsbrief blijven ontvangen?

Dan hoeft u niets te doen. Liever niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.

Overig nieuws

  • Onderzoekers hebben risicokaarten op basis van dierdata en gegevens over de omwonende bevolking ontwikkeld. Hiermee kunnen infectieziekten bestreden worden die van dier op mens overgaan.
  • GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en kunnen met een instrument snel de risico’s analyseren van infectieziekten die van dier naar mens overdraagbaar zijn (zoönosen).
  • Save the date: Op 23 mei organiseert het Kennisnetwerk biociden het event Boer en Biociden - Biocidengebruik in de veehouderij.
  • Het PBL Planbureau voor de Leefomgeving (Planbureau voor de Leefomgeving) heeft geanalyseerd hoe overheden, bedrijven en consumenten kunnen bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem.  Door het hele voedselsysteem met alle relevante partijen centraal te stellen, komen nieuwe mogelijkheden in beeld om de effecten op de leefomgeving terug te dringen.
  • Een consortium van kennisinstituten heeft gemeten in hoeverre omwonenden van bollenvelden in contact komen met bestrijdingsmiddelen. Uit dit Onderzoek Blootstelling Omwonenden (OBO) blijkt dat zij bestrijdingsmiddelen binnenkrijgen. Het kabinet heeft inmiddels in een kamerbrief gereageerd op de aanbevelingen uit het onderzoek.