Publicatie: donderdag 28 april 2016

Vooraankondiging symposium 14 oktober 2016

Noteert u 14 oktober alvast in uw agenda? Wij hopen u dan (weer) te ontmoeten op het tweede symposium van het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid, ditmaal in Den Bosch. Ook deze keer kunt u weer deelnemen aan tal van workshops.

Antwoorden op algemene vragen uit het symposium 2015

Tijdens het symposium in 2015 zijn diverse vragen en opmerkingen meegegeven over de opzet en werking van het Kennisplatform. Het Kennisplatform geeft antwoord op dertien meest gestelde vragen en opmerkingen. Het document 'beantwoording van algemene opmerkingen uit het symposium 2015' is te vinden op de website, samen met het verslag en de tekeningen van het symposium.

Kennisberichten

Kennisberichten zijn documenten, waarin voor thema's de huidige stand van de wetenschappelijke kennis wordt gegeven. Hierin wordt ingezoomd op maatschappelijke vraagstukken die binnen de thema's spelen. Drie kennisberichten zijn deze maand afgerond en nu beschikbaar via de website:

Voor het kennisbericht 'geur' en het kennisbericht 'fijnstof en endotoxinen' wordt gestreefd naar publicatie vóór de zomer van 2016. Hierover leest u in de volgende nieuwsbrief.