Publicatie: donderdag 17 november 2016

Terugblik symposium 2016 'van kennis naar toepassing in de praktijk'

Op 14 oktober 2016 organiseerde het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid haar jaarlijkse symposium. Dit jaar was het thema 'Van kennis naar toepassing in de praktijk: samen aan de slag!'. Meer dan 250 mensen voerden een levendige discussie over de relatie tussen gezondheid en de intensieve veehouderij in Nederland.

Hoe de dag verliep leest u in het verslag 'APK voor de veehouderij levert gezondheidswinst op'. De video geeft een mooie sfeerimpressie van het symposium. Alle informatie over het symposium in 2016 vindt u op deze website.

Commissie Toekomst Veehouderij: Krachtige regie harde noodzaak voor verduurzaming veehouderij

De SER-commissie Duurzame Veehouderij presenteerde dinsdag 25 oktober haar advies 'Versnelling van verduurzaming van de veehouderij'. De commissie geeft aan dat de noodzakelijke versnelling van de verduurzaming van de veehouderij alleen mogelijk is indien er krachtige regie, maatwerk en passende financiering komen. Het advies is opgesteld onder voorzitterschap van SER-kroonlid Ed Nijpels en overhandigd aan staatssecretaris Martijn van Dam van EZ Ministerie van Economische Zaken (Ministerie van Economische Zaken).

Een aantal belangrijke punten uit het advies zijn:

  • Benoem een nationaal regisseur als aanjager. Deze regisseur is onpartijdig en onafhankelijk en spreekt alle partijen binnen de sectoren aan op de voortgang van verduurzaming. 
  • Versterk de voorhoede van duurzame ondernemers, onder andere door te zorgen voor een goede toegang tot financiering van banken en overheid. 
  • Zie mest als een product van de veehouderij en verzilver de waarde die het heeft. 

Verder roept de commissie alle bedrijven in de keten op om hun eigen verantwoordelijkheid op de pakken om een duurzame veehouderij te stimuleren. 

Nieuwe stalontwerpen nodig die goed zijn voor mens en dier - promotie Albert Winkel

Bij alle diersoorten in de veehouderij nam de fijnstofuitstoot de afgelopen jaren af, terwijl die bij legkippen toenam. 'Met de omschakeling van legbatterij naar scharrelstal heeft de maatschappij een dierenwelzijnsprobleem ingeruild voor een luchtkwaliteitsprobleem. Daarom zijn nieuwe stalontwerpen nodig die goed zijn voor mens en dier'. Deze stelling verdedigde Albert Winkel, onderzoeker bij Wageningen Livestock Research, op 21 oktober tijdens zijn promotie.

Het programma De Monitor (KRO-NCRV) opende in oktober haar onderzoek naar megastallen. Ook daarin komt dit thema aan bod. 

Kamerbrief over het bericht ‘Veel meer doden door Q-koorts dan gedacht’

Minister Schippers reageerde op 23 september op verzoeken uit de Tweede Kamer met een Kamerbrief naar aanleiding van het bericht 'Veel meer doden door Q-koorts dan gedacht'. Uit onderzoek van Q-support blijkt dat er in de afgelopen jaren als gevolg van Q-koorts veel meer mensen (74) dan gedacht (26) zijn overleden. De minister geeft in de Kamerbrief onder andere aan dat er voortdurend aandacht is voor de vraag of het beleid nog adequaat is of bijstelling behoeft. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) organiseert dit najaar een deskundigenberaad over Q-koorts, geeft zij aan in de brief.

Ruim 300 Q-koortspatiënten daagden de Nederlandse staat voor de rechter wegens wanbeleid tijdens de bestrijding van de Q-koortsepidemie tussen 2007 en 2010. Ze willen de overheid aansprakelijk stellen voor de schade die zij hebben geleden door de ziekte. Op 14 december 2016 doet de rechter uitspraak.

Actuele discussies

Het Kennisplatform wordt met enige regelmaat gevraagd om inzet bij actuele discussies. De provincie Noord-Brabant heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en WUR Wageningen University &Research (Wageningen University &Research) vragen gesteld vanwege de vergunningprocedure voor mestverwerker OOC Terminals/MACE Mestverwerking. De provincie heeft deze vragen met lokaal betrokken partijen en burgers afgestemd in een klankbordgroep. In gesprek met deze klankbordgroep gaven de experts meer toelichting op hun antwoorden en werden ook de vervolgvragen en informatiebehoeften duidelijk. 

Het Kennisplatform is gevraagd om bij enkele gesprekken met de klankbordgroep aanwezig te zijn en de experts te ondersteunen bij de beantwoording en toelichting van vragen. Dit voorbeeld laat zien hoe het Kennisplatform kan helpen bij complexe lokale besluitvorming door zowel inhoudelijk als in het proces een bijdrage te leveren.

Reactie Kennisplatform op artikel 'Impact fijnstof zwaar overdreven' in V-Focus

Het Kennisplatform heeft gereageerd op een artikel in V-focus, vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector, waarin de impact van fijnstof op de gezondheid in twijfel wordt getrokken. Het Kennisplatform deelt deze mening niet. De volledige, onderbouwde reactie is te vinden op de website van het Kennisplatform.