Publicatie: donderdag 21 december 2017

Het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid bundelt, duidt en ontsluit bestaande kennis over het onderwerp veehouderij en humane gezondheid. Dat doen we in kennisberichten, op onze website, via deze Nieuwsbrief en tijdens bijeenkomsten. Het platform wil professionals, die dagelijks bezig zijn met beleid en uitvoering van lokale en regionale veehouderij-ontwikkelingen beter in staat stellen antwoord te geven op vragen en zorgen van lokale en regionale overheden, burgers en bedrijven.

Symposium 2017

Ruim 250 mensen bezochten het symposium op 3 november jl.. Dat is een jaarlijks groeiend aantal. Zij hoorden interessante verhalen, discussieerden in workshops en netwerkten met bekende en nieuwe contacten. Het verslag van het plenaire deel en de workshops vindt u op onze website 

Q&A Biologische vleeskuikenhouderij en gezondheid

De mogelijke vestiging van een biologische vleeskuikenhouderij in Wehl (gemeente Doetinchem) leidde tot veel vragen van omwonenden, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) en gemeente. Het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid heeft de kennisvragen ontvangen via de GGD. De vragen zijn voorgelegd aan experts en de antwoorden zijn verwerkt in een vragen en antwoordenoverzicht (Q&A).
De Q&A Question & Answer (vraag en antwoord) (Question & Answer (vraag en antwoord)) gaat over kenmerken van biologische vleeskuikenhouderij; milieufactoren en gezondheid; vogelgriep en overige dierziekten; reducerende maatregelen/afstanden. Een conceptversie van de Q&A is op 11 oktober 2017 besproken op een expertmeeting in Wehl. De discussie ging tussen burgers, artsen en experts ( WUR Wageningen University &Research (Wageningen University &Research), RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)), met GGD, Kennisplatform en gemeente Doetinchem als waarnemer/toehoorder. Na deze expertmeeting is de Q&A aangescherpt, uitgebreid en opnieuw gecheckt door de experts. De Q&A kan aangevuld en uitgebreid worden. Professionals kunnen aanvullende vragen aan het Kennisplatform doorgeven.

Q&A Aanvullend onderzoek Veehouderij Gezondheid Omwonenden (VGO)

Bij GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Bureau GMV van GGD bureau GMV (van GGD bureau GMV) in Noord-Brabant zijn vragen binnengekomen over de publicatie van het aanvullend onderzoek Veehouderij Gezondheid Omwonenden ( VGO Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden)). Veel vragen gaan over longontsteking. Het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid beantwoordde deze vragen. Heeft u, als professional, aanvullende vragen? Geef deze dan door aan het Kennisplatform. Dan vullen wij deze Q&A aan.

Q&A Hepatitis E (genotype 3)

In de media verschijnen met enige regelmaat artikelen over hepatitis E en de relatie met de varkenshouderij. Verschillende organisaties hebben het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid benaderd om meer duidelijkheid te geven over de relatie met varkenshouderij. Op onze website vindt u de gestelde vragen en antwoorden.

Q&A colistine resistente bacterieen in kippenvlees

In het tijdschrift “Antimicrobial Resistance and Infection Control” verscheen het artikel:”High prevalence of the mcr minimum cell rate (minimum cell rate)-1 gene in retail chicken meat in the Netherlands in 2015” door Schrauwen et al.. In deze studie bleek 24,8% van het geteste kippenvlees positief op resistentie tegen het antibioticum colistine. Verschillende organisaties hebben het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid benaderd voor verduidelijking van het onderzoek. In de Q&A vindt u de meest gestelde vragen.

Tegemoetkoming ter erkenning van Q-koorts patiƫnten

Het kabinet stelt een tegemoetkoming beschikbaar ter erkenning van Q-koorts- patiënten, die ernstige gevolgen hebben ondervonden van de Q-koortsuitbraak. Het gaat om een bedrag van 15,5 miljoen euro. Daarnaast wordt de Stichting Q-support nog drie jaar gefinancierd met in totaal 3,5 miljoen euro. Dat schrijven de ministers Bruins (MSZ) en Schouten (LNV) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.
De ministers nemen daarnaast het pas uitgebrachte advies van het RIVM over. Dat betreft het screenen van mensen uit specifieke risicogroepen in regio’s met veel Q-koortspatiënten. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) gaat deze screening in de reguliere zorg faciliteren en ondersteunen.

Op de hoogte blijven?

Dit is de 9e Nieuwsbrief van het Kennisplatform. Wij vragen u deze Nieuwsbrief door te sturen binnen uw netwerk. Mensen die zich nog niet hebben aangemeld, kunnen dat doen via de link op deze pagina. Eerder verschenen nieuwsbrieven zijn eveneens te vinden op onze website. De volgende Nieuwsbrief verschijnt aan het begin van 2018.

Colofon

Het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid is een samenwerking van 7 kennis- en praktijkorganisaties; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht, ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie), GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland, Omgevingsdienst NL en LTO Nederland.

www.kennisplatformvhg.nl

E-mail: secretariaat@kennisplatformveehouderij.nl