Omwonenden van veehouderijen maken zich zorgen over de uitstoot, vooral van fijnstof/endotoxinen, ammoniak en micro-organismen zoals bacteriën, schimmels en virussen. Zij vragen zich af welke gezondheidseffecten deze uitstoot kan hebben en op welke afstand van een bedrijf je veilig kunt wonen. Daarnaast zijn er zorgen over geurhinder en de mogelijke gezondheidseffecten daarvan.

Voor Nederland zijn de meeste gegevens over gezondheidseffecten in de buurt van veehouderijen afkomstig uit het onderzoek ‘veehouderij en gezondheid omwonenden’ (VGO Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden)-onderzoek). Meer informatie: VGO-onderzoeken 
 

Pluimvee

Geiten