Kennisbericht Mest en mestbewerking (05-02-2019)

Gerelateerde onderwerpen


  • Geur

    Uitwerpselen (mest) van dieren zorgen voor de geur van veehouderijen. Ook het voer kan geur veroorzaken. Geur kan hinder, verstoring van gedrag en stress-gerelateerde gezondheidseffecten veroorzaken.