Mest in Nederland

Boeren gebruiken mest als voedingstof voor gewassen op hun land. Of ze voeren mest af voor mestbewerking in een fabriek. Omwonenden van veehouderijen maken zich zorgen over de uitstoot van fijnstof en micro-organismen rondom deze activiteiten. Of dit een risico is voor omwonenden hangt af van de mate van de uitstoot. Ook de belasting van de omgeving met veel en zwaar transport naar de mestbewerkingsinstallaties is reden tot zorg. Tot slot bestaan er zorgen over de veiligheid van de mestbewerkingsinstallaties.