Het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid ontving van de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst  Gelderland-Zuid aanvullende vragen over het eerste deelonderzoek van VGO Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden) Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden   3. Onder andere de vraag of het zinvol is om gezondheidsonderzoek uit te voeren rond één enkel geitenhouderij. De antwoorden daarop zijn een aanvulling op de eerder gepubliceerde vragen over VGO 3.