Het Kennisbericht over oplossingsrichtingen brengt structuur aan wanneer gemeenten, burgers en ondernemers in gesprek zijn over het aanpakken van weerbarstige vraagstukken. Het kan gebruikt worden als aanvulling op het eerder verschenen Kennisbericht Maatschappelijke dialoog. Het kennisbericht over oplossingsrichtingen is toepasbaar voor gemeentelijke beleidsadviseurs, vergunningverleners, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)-adviseurs, provinciale beleidsadviseurs, LTO en veehouderijbedrijven en hun adviseurs, bestuurders, burgers, huisarts en dierenarts.

Kortom, heel veel mensen kunnen in hun eigen situatie een rol van betekenis spelen om weerbarstige vraagstukken een stapje verder te helpen. Er is niet een standaard die altijd past. Het is een keuze om er samen werk van te maken.