Het aanvullende kennisbericht ‘In gesprek over oplossingsrichtingen’ (PDF) geeft handreikingen om de maatschappelijke diagloog te voeren. Belangrijke aandachtspunten zijn: 

  • het herkennen en waarderen van kleine stappen vooruit
  • het zorgen voor een integrale blik op het probleem
  • risicobeleving respecteren en risicoacceptatie vergroten
  • zorgvuldig omgaan met onzekerheden